Vanaf januari 2019 willen we van zoveel mogelijk scholen uit het gebied van Waasland Klimaatland het water- en energieverbruik monitoren op een online platform. Want meten is weten!

Door de verschillende tellerstanden op te volgen, gaat men automatisch bewuster om met energie en dat levert al onmiddellijk resultaat op in de portemonnee van het schoolbestuur.

Abnormale verbruiken zullen onmiddellijk in het oog springen, waardoor snel naar oplossingen kan gezocht worden.

 

In een volgende fase willen we ook een educatief luik aan dit project koppelen, zodat de leerkrachten met hun leerlingen aan de slag kunnen rond energiebesparing en klimaatneutraliteit.

Ten slotte willen we graag verwezenlijken dat bepaalde scholen overgaan tot investeringen om energie-efficiënter te worden en zo minder CO2 in de atmosfeer jagen.

 

Deze ondersteuning van de Wase scholen kadert in het PDPO-project “Hernieuwbare Energie in Wase Velden en Steden”. Met de financiële steun van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.