Ook Oost-Vlaanderen heeft een eigen klimaatplan. Dit plan heeft als doelstelling om de Provincie klimaatneutraal te zijn maken tegen 2050 aan de hand van vijf speerpunten: groene energie van eigen bodem, klimaatgezonde woonomgeving, klimaatbestendige landschappen, minder vervuilende kilometers, klimaat-innovatieve economie. Meer informatie kan je op onderstaande video zien.

 

Ook Vlaanderen heeft zijn eigen klimaatplan, net als de Europese Unie.