Een doortastend klimaatplan is gebaseerd op wetenschappelijk studiewerk. Waasland Klimaatland wil iedereen de mogelijkheid geven om zelf klimaatexpert te worden. Daarom vatten we enkele klimaatstudies op begrijpelijke manier samen op deze website. Hiermee hopen we de kennis rond de klimaatproblematiek te verhogen, waardoor iedereen de uitdagingen beter kan kaderen en in samenspraak met anderen zijn mening kan geven op de tientallen participatiemomenten.