Uitstoot Burgemeesterscovenant

Andere

 

!! Let op: deze gegevens zijn enkel indicatief en kunnen onder GEEN geval gebruikt worden voor wetenschappelijk of beleidsmatige doeleinden. De enige gevalideerde brongegevens zijn te downloaden op onderstaande sites !!

In onderstaande grafiek kan je zien of we op koers zijn om de klimaatdoelstelling te halen. De Wase gemeenten hebben als doelstelling om 20% CO2 minder uit te stoten tegen 2020 (de optelsom van energiegebonden uitstoot van huishoudens, niet-ETS industrie, handel en diensten, mobiliteit exclusief snelwegen, landbouw en de gemeentelijke overheid). Boven de grafiek kan je jouw gemeente naar keuze kiezen!

Daarnaast zijn er ook broeikasgassen die buiten het Wase Burgemeestersconvenant vallen: de snelwegen (gemeenten hebben er geen bevoegdheid over), de uitstoot van ETS-bedrijven in de Waaslandhaven (Emissions Trading System-bedrijven hebben een aparte Europese rapportering) en de uitstoot van CH4 en N2O in de landbouw (de keuze om eerst te focussen op het verlagen van CO2). Rechts van de grafiek, onder “Andere” kan je op de categorieën klikken om deze aan en uit te zetten!

Alle gegevens zijn afkomstig van het VITO en zijn openbaar te downloaden op www.burgemeestersconvenant.be. De gegevens van de ETS-bedrijven uit de Waaslandhaven zijn afkomstig van LNE en zijn hier beschikbaar. De gemeentelijke uitstoot is berekend op basis van elektriciteit- en aardgasverbruik van Eandis, het verbruik van het gemeentelijke wagenpark met benzine en diesel is er nog niet bijgeteld. Wens je meer uitleg na het lezen van de websites en hun handleiding, aarzel dan niet om je vraag te stellen aan info@waaslandklimaatland.be.

Aandacht: deze uitstootgegevens zijn indicatief. Zo zijn er frequente wijzigingen in zowel de berekeningsmethode als data, waardoor sommige gegevens achterhaald kunnen zijn.