Scholen Da Vinci, het vroegere Atheneum, ging in 2012 in zee met Ecopower voor de installatie van zonnepanelen. In totaal werden op de twee campussen, het Forum en de Villa Da Vinci, meer dan 950 panelen gelegd  met een vermogen van meer dan 200 kVA. (Ter vergelijking: een particuliere installatie kan maximum 10 kVA bedragen.) De school verhuurt zijn daken en krijgt daarnaast een korting op de energiefactuur. Scholen Da Vinci wil zich op die manier profileren als een duurzame school.

Website
Zonnepanelen Zonnepanelen
204
56 ton/jaar
2012
Parklaan 89
9100 Sint-Niklaas