Op de eerste Wase Klimaattop hebben we het neusje van de zalm uitgenodigd: maar liefst twee Vlaams ministers, de Vlaams bouwmeester, verschillende directeurs en een massa aan inspirerende mensen. Op deze pagina kan u binnenkort een volledig overzicht en korte bio van alle sprekers terugvinden.

 

  • Verhuren daken voor zonnepanelen (Kruibeke, Eandis, Linea Trovata)

bram-van-eeckhout

Bram van Eeckhout is diensthoofd Energiediensten lokale besturen en rationeel energiegebruik bij Eandis. Samen met zijn team ontwikkelt hij tal van activiteiten om de verplichtingen van Eandis m.b.t. het rationeel energiegebruik te realiseren. Dit omvat o.a. het uitbetalen van premies, geven van energieadvies, monitoring van energieverbruik,… Voor lokale besturen werd die dienstverlening verder uitgebouwd tot een geïntegreerde energiezorgaanpak. Hierin zitten ook de voorbereiding en uitvoering van projecten in, evenals het onderhoud ervan achteraf. Die projecten hebben steeds een energiebesparende component of hebben als doel hernieuwbare energie op te wekken.

 

 

  • De klimaatimpact van ruimtelijke ordening (Vlaams Bouwmeester)

Leo Van Broeck

Sinds 1995 is Leo Van Broeck hoogleraar architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen aan de KU Leuven. In 2007 richtte hij het architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor met  sterke focus op onderzoek. Van Broeck is sinds 2013 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB). Sinds 1 september 2016 is Leo Van Broeck de nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Hij maakte een sterke indruk als keynote speaker op de eerste Vlaamse Klimaattop, waar hij sprak over de band tussen klimaat en ruimtelijke ordening.

 

 

  • Lokaal fietsbeleid in de 21e eeuw (Provincie Oost-Vlaanderen en stad Sint-Niklaas)

carl-hanssens-grijs

Carl Hanssens is schepen voor mobiliteit in Sint-Niklaas sinds 2013. Bij het begin van deze bestuursperiode sprak Sint-Niklaas de ambitie uit om een échte fietsstad te worden. Met 75.000 inwoners, een compacte kern met alle publieke functies op korte afstand en het hoogste fietsbezit van alle centrumsteden heeft Sint-Niklaas daarvoor alle troeven in handen. Het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas (2015) mikt op een integrale aanpak: een samenspel van beleid, netwerk, service en cultuur.  Een fietscampagne, breed participatieniveau, fietsinfrastructuurplan en fietsparkeerplan zijn de eerste concrete resultaten van dat beleid.

 

 

 

Pieter Derudder

Pieter Derudder is licentiaat in de Geografie met specialisatie Landschapskunde en Milieuzorg. Van 2001 tot 2006 was hij werkzaam bij het mobiliteitsbureau Traject uit Gent. Hierbij was hij medeverantwoordelijk voor de opmaak van bedrijfsvervoerplannen, mobiliteitsplannen voor evenementen en voor de  promotie openbaar vervoer. Samen met het team legde hij de basis voor het gezamenlijk collectief vervoer in de haven van Antwerpen, nu gekend als I-bus.

Sinds 2006 is Pieter werkzaam bij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De eerste 6 jaar als ‘fietsambtenaar’ en sinds 2013 als diensthoofd Mobiliteit. Hoofdprioriteit voor de Provincie vormen duurzame verplaatsingen in het kader van een Klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Het netwerk Fietssnelwegen verder uitbouwen is hierin het belangrijkste speerpunt.

 

 

  • Klimaatbeleid bij publieke organisaties (MIWA, AZ Nikolaas en Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren)

Karin Beeldens - grijs

Karin Beeldens gaf als voormalig provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar bij het Provinciebestuur van Antwerpen, de ruimtelijke ordening mee vorm. Sinds enkele jaren is zij directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij van Beveren, de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH). Deze beheert meer dan 2.000 woongelegenheden en bouwt jaarlijks tientallen woningen en appartementen bij. Binnen de voor haar uitgezette krijtlijnen, tracht de GMH een eigen beleid te voeren op het vlak van duurzaamheid.  Om deze reden stapt onze vennootschap mee in het VIBE-project om te zien hoe de bestaande naoorlogse woonwijken naar een hoger niveau op vlak van duurzaamheid getild kunnen worden.

 

 

Sven_Peeters_MIWA

Sven Peeters is van opleiding licentiaat communicatiewetenschappen (VUB), studeerde bedrijfsbeleid (VLEKHO) en specialiseerde zich de laatste jaren in Publiek Management (UAMS).  Sinds 2000 is hij actief in de afval- en milieusector. Sedert 2008 is hij Algemeen Directeur van MIWA, de afvalintercommunale voor het Midden-Waasland, en geeft hij mee richting en uitvoering aan het afvalbeleid van meer dan 152.000 inwoners. MIWA wil nadrukkelijk de milieuwinst van alle initiatieven afzetten ten opzichte van de efficiëntiewinst, en monitort daarom niet alleen de eigen carbon-footprint, maar ook de impact van de recyclagepercentages en andere initiatieven richting de burger.

 

 

  • Klimaatbeleid bij publieke organisaties (Gyproc en Umicore) 

Tom Rommens

Tom Rommens studeerde in 2002 af aan de KU Leuven als bio-ingenieur. In de 4 jaar die daarop volgden voerde hij aan diezelfde universiteit onderzoek naar de langetermijneffecten van bodemerosie in Midden-België. Dat leidde in 2006 tot een doctoraatsthesis. Daarna ging Tom aan de slag in de milieusector. Als projectcoördinator leidde hij projecten rond bodemsanering, natuur- en waterbeheer, landinrichting en afvalbeheer. Als MER-deskundige was hij mede-auteur van verschillende milieueffectenrapporten in het kader van infrastructuurwerken. Sinds 2012 is Tom aan de slag als sustainability manager bij Gyproc, de gipsplatenfabrikant die gevestigd is in Kallo. In die functie ondersteunt hij het management bij de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf.