Op de eerste Wase Klimaattop hebben we het neusje van de zalm uitgenodigd: maar liefst twee Vlaams ministers, de Vlaams bouwmeester, verschillende directeurs en een massa aan inspirerende mensen. Op deze pagina kan u binnenkort een volledig overzicht en korte bio van alle sprekers terugvinden.

 

  • Windmolens in het Waasland

Moira Callens

Moira Callens is projectcoördinator van Oost-Vlaanderen Energielandschap. Met de steun van Ruimte Vlaanderen en de Provincie maakt ze sinds 2012 werk van de energietransitie in Oost-Vlaanderen. Moira wil elke mogelijke megawatt groene energie benut zien. Het landschap waarin we wonen, werken en genieten is voldoende energiepotentieel aanwezig om lokaal én duurzaam in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Wanneer we onze omgeving meer gaan beschouwen als een energielandschap en de rechtstreekse band kunnen versterken tussen de gebruikers van dat landschap en de energie die er gewonnen wordt, kunnen we onze hernieuwbare toekomst ook effectief waarmaken. Oost-Vlaanderen Energielandschap start en ondersteunt daarom projecten die hernieuwbare energie of energiebesparingen in de provincie willen realiseren. Het projectteam heeft zijn sporen al verdiend in ontwikkeling en begeleiding van grootschalige windlandschappen mét lokaal draagvlak, zoals in Eeklo-Maldegem.

 

logos-windenergieproducenten

Het Waasland heeft verschillende producenten van Windenergie. Deze bedrijven stellen zich kort voor, geven een overzicht van hun huidige Wase windmolens en lichten een tipje van de sluier op omtrent hun mogelijke projecten in de toekomst. Voor Wase Wind is dit Chris Derde, voor Elicio is dit Nicolas Bruynooghe, voor Engie/Wind4Flanders is dit Siegfried Vanhevelen voor Storm neemt Thomas De Greef het woord.

 

 

  • Openbare verlichting met LED

koen-putteman

Koen Putteman heeft meer dan 10 jaar ervaring in de sector van Openbare Verlichting. Naast zijn functie als diensthoofd Assets en Netarchitectuur Openbare Verlichting bij Eandis, is hij eveneens actief als voorzitter van de werkgroep transportverlichting van het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV), Belgische vertegenwoordiger voor de normalisatie van wegverlichting in Europa en lid van de commissie openbare verlichting bij Synergrid. Binnen Eandis focust hij met zijn dienst op de architectuur, engineering en levenscyclus van openbare verlichting. Dit omvat onder andere het opstellen van een lange termijn visie, het onderzoeken en implementeren van nieuwe technologieën en ontwerp- en onderhoudsregels.

 

 

Kris SmetKris Smet is schepen te Kruibeke, maar ook zelfstandig ondernemer. Vanuit zijn inkopers- en Supply Chain ervaring in firma’s zoals Atlas Copco, Fleetguard en Telenet, is hij nadien de consultancy wereld ingedoken. In die periode heeft Kris in tal van bedrijven en disciplines gewerkt. Vanuit die periode dateert ook zijn interesse in energie als 1 van de 3 schaarse goederen ter wereld. En dit in een klimaat dat dit alleen maar nijpender wordt. Vanuit die problematiek, of uitdaging, heeft Kris bij de coalitiegesprekken de functie van schepen van Energie toegewezen gekregen. Kruibeke wil in die hoedanigheid niet alleen de voorloper zijn in tal van Energie initiatieven, maar ook pionier zijn.

 

 

  • Elektrische laadpalen en deelwagens

ines-becue

Ines Becue is hoofd van de afdeling energiediensten en klantenservice bij Eandis. Samen met haar team organiseert zij tal van diensten en  activiteiten om de verplichtingen van Eandis m.b.t. energie-efficiëntie en groene energie te realiseren voor de klanten van Eandis. Naast de energiediensten staat ze met haar team in voor de marketing en klantenservice van Eandis, door  het voeren van tevredenheidsonderzoek, het maken van actieplannen, het uitvoeren van prospectie-acties, het voorzien van accountmanagement naar energieleveranciers en multisites, het aansturen van de klantendiensten zoals het telefoniecenter, de klantenkantoren, de collega’s die klantencontacten hebben…

 

 

Dirk Houttequiet

 

Dirk Houttequiet is zaakvoerder van garage Houttequiet, een begrip in de Wase automobielwereld. Vanuit een mindset van groei tracht deze zaakvoerder zijn bedrijf aan te passen aan de snel veranderende wereld van de mobiliteit.

In 2016 wordt Stapp-In opgericht. Een bedrijf dat via een smartphone app gebruiksvriendelijk en goedkoop autodelen brengt in nauw overleg met de lokale bewoners en overheden. Ontdek zijn visie op mobiliteit waar samenwerking centraal staat.

 

 

 

Tom Alleman

Tom Alleman heeft jarenlange ervaring in alternatieve financiering als coördinator van het sociaal crowdfundingsplatform Socrowd, dat via crowdfunding renteloze leningen geeft aan maatschappelijk zinvolle projecten. In het streven naar een “meer genetwerkte en gedeelde mobiliteit ” is hij sinds kort aan de slag bij cambio autodelen Vlaanderen en onderhoudt hij de contacten met steden en gemeenten, businessklanten en andere stakeholders. Cambio is een slim, innovatief en goedkoop alternatief voor wie mee wil werken aan een duurzamere mobiliteit.

 

 

 

 

  • Energiebeleid in scholen

Evelien Cruyplandt

 

Evelien Cruyplandt heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven als key account manager bij projectontwikkelaars die zich specialiseerden in hernieuwbare energie, warmtenetten en ecologie. Sinds 2015 is Evelien energiecoach voor alle scholen in Sint-Niklaas. Een functie die kadert binnen het klimaatplan van de stad, met als belangrijkste target het energieverbruik drastisch te doen dalen. Hiervoor worden dagdagelijks contacten gelegd tussen verschillende bedrijven, scholen, overheden omtrent de juridische, technische en financiële mogelijkheden. De job van energiecoach voor scholen is pionierswerk en dingt daarom mee naar de Vlaamse klimaatprijs.

 

Wout De Meester

Wout De Meester is sinds 2013 schepen voor duurzaamheid, jeugd en natuur in de stad Sint-Niklaas, daarvoor was hij actief als leerkracht. In 2014 ondertekende Sint-Niklaas het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, daarmee engageerde de stad zich om de C02-uitstoot op het grondgebied te reduceren met 20% tegen 2020 en om een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050. Bij de uitwerking van het Sint-Niklase klimaatplan werd sterk ingezet op participatie aan de hand van rondetafelgesprekken met burgers en een pioniersgroep met bedrijven, instellingen (waaronder scholen) en het middenveld. Met meer dan 22.000 leerlingen is Sint-Niklaas een echte scholenstad. Door in te zetten op energiebeleid op school worden niet enkel de, vaak verouderde, schoolgebouwen aangepakt, het heeft ook een sterk educatief en pedagogisch luik.

 

Johan Konings2Johan Konings heeft in zijn loopbaan verschillende keren op de frontlijn van innovaties in Europa gestaan. Veel van die innovaties zijn intussen goed ingeburgerd in onze maatschappij. Vandaag staat hij op een frontlijn die fundamenteler is: energiekosten als financieel product. Het is een innovatie die mogelijk wordt door “internet of things” en nieuwe energietechnieken. Een innovatie die zich financiert door een halt te roepen aan het enorme budget dat nu door ramen en deuren vliegt. Een innovatie die economie maakt door lokale aannemers aan het werk te zetten voor betere gebouwen. Die de maatschappij sterkt door minder middelen te besteden aan buitenlandse energiebronnen. Op deze frontlijn verbeteren gebouwen, waarbij de garantie voor verbetering de investeringen financiert. Gebouweigenaars doen mee zonder extra budgetten te voorzien, waardoor iedereen kan meedoen.

 

 

Kris Smet

Kris Smet is schepen te Kruibeke, maar ook zelfstandig ondernemer. Vanuit zijn inkopers- en Supply Chain ervaring in firma’s zoals Atlas Copco, Fleetguard en Telenet, is hij nadien de consultancy wereld ingedoken. In die periode heeft Kris in tal van bedrijven en disciplines gewerkt. Vanuit die periode dateert ook zijn interesse in energie als 1 van de 3 schaarse goederen ter wereld. En dit in een klimaat dat dit alleen maar nijpender wordt. Vanuit die problematiek, of uitdaging, heeft Kris bij de coalitiegesprekken de functie van schepen van Energie toegewezen gekregen. Kruibeke wil in die hoedanigheid niet alleen de voorloper zijn in tal van Energie initiatieven, maar ook pionier zijn.

 

 

 

  • Energie-efficiëntie bij bedrijven

Alex Polfliet

Alex Polfliet mag dan wel historicus van opleiding zijn, de energiemicrobe zit al van kinds af in hem. Met intussen 17 jaar professionele ervaring in de hernieuwbare energiesector, wordt hij als een ‘eminence grise’ beschouwd.  Als voormalig adjunct-kabinetschef van de staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en energie, bouwde hij expertise op inzake energiebeleid en wetgeving. Als voormalig energieconsultant voor multinationals verwierf hij inzicht in de energiemarkten. Als voormalig voorzitter van PV-Vlaanderen wordt hij ook vandaag nog beschouwd als dé expert inzake zonne-energie. Als zaakvoerder van Zero Emission Solutions, een studie- en adviesbureau, begeleidt hij bedrijven en overheden op weg naar CO2-neutraliteit en ontwikkelde hij kennis en ervaring m.b.t. tot alle hernieuwbare energie en energie-efficiëntietechnologieën. Als ondervoorzitter van cvba Denderstroom staat hij mee aan de wieg van een nieuwe energiecoöperatieve. Alex kan en zal aantonen dat klimaatneutraal worden voor een privé persoon én voor een bedrijf geen utopie is, maar een realistische doelstelling.