Tijdens een klimaatvriendelijke lunch organiseren we een infomarkt met mogelijke partners voor klimaatacties: het Vlaams Energiebedrijf, Eandis, Impact vzw, Honeywell, Niko/Fifth Play, Wase Wind, Engie, Linea Trovata, Ilanga, Cambio, Garage Houttequiet, Zero Emission Solutions, Oost-Vlaanderen Energielandschap, Oost-Vlaanderen Klimaatgezond en VoedSaam. Hier kan u een omschrijving van alle organisaties terugvinden!

 

logo_VEB2

Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) is geen traditioneel energiebedrijf, maar een overheidsorganisatie die publieke diensten efficiënter en duurzamer wil maken op het vlak van energie. Als gemeente kan u budget en tijd vrijmaken voor uw kernopdracht: voor het VEB hoeft u geen aanbesteding te doen aangezien we voldoen aan de wet overheidsopdrachten. Het VEB geef u advies over energiebegroting en de opvolging van uw verbruik. In 2015 werd er gemiddeld 9% bespaard op de energiefactuur en 2% dankzij directe digitale facturatie. Het VEB is een ideale partner voor uw gemeente.

 

 

WASEWIND

Wase Wind is een coöperatie van mensen die samen investeren in windenergie in eigen streek. De zuivere windstroom wordt door de coöperanten gebruikt, thuis en in de bedrijven. Ook zeven Waaslandse gemeentebesturen nemen Wase Windstroom af. We willen meewerken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door overschakelen naar hernieuwbare energie. We promoten energiesparen bij onze coöperanten en alle Waaslanders. Wase wind is steeds op zoek naar projecten en partners om een duurzame energietransformatie te realiseren in het Waasland

 

Honeywell

Honeywell Building Solutions investeert in duurzame oplossingen voor een transparanter, optimaal en veiliger beheer en uitbating van gebouwen en sites. Als antwoord opde  alsmaar  sterkere vraag op  de  Belgische markt  investeerd Honeywell  Building Solutions in energiebesparende oplossingen om zo te streven naar  nog meer erkenning van  haar  bekwaamheid op  het  vlak van energiebeheer en veiligheid in gebouwen een specialiteit die heeft  bijgedragen  tot de internationale naambekendheid van Honeywell. Honeywell Building Solutions stelt haar expertise ter beschikking in domeinen als industrie, banken en verzekeringen, de horeca, transport, ziekenhuizen en openbare diensten.

 

ZES2

Zero Emission Solutions is een studie- en consultancybureau inzake duurzame energie, gevestigd in Aalst. Zero Emission Solutions begeleidt haar klanten (bedrijven en overheden) in het zoeken naar duurzame energie-oplossingen. Dat houdt enerzijds in dat de carbon footprint van de klant wordt geregistreerd en opgevolgd, dat de klant wordt bij gestaan in het verhogen van de energie-efficiëntie, het duurzaam aankopen van energie en het ontwikkelen van hernieuwbare energie of WKK-projecten. Zero Emission Solutions werd opgericht in 2009 en realiseerde intussen tientallen studies mbt de energiemarkt en CO2-neutraliteit, leverde reeds meer dan honderd energie-audits af, begeleidde tot dusver voor meer dan 800 MW aan duurzame energieproductie en geeft energy procurement advies aan een totale klantenportefeuille van meer dan 1 TWh elektriciteit en meer dan 1,5 TWh aardgas.

Zero Emission Solutions is 100 % objectief en neutraal en heeft geen enkele binding met welke energieproducent of -leverancier. Zero Emission Solutions werkt steeds volgens het principe Planet-People-Profit en is ook zelf een toonbeeld inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

cambio-logo_NEW
Kan je jouw stad voorstellen met een pak minder auto’s op en langs de weg? Met straten die weer ruimte geven aan kinderen om te spelen, aan volwassenen om samen te zitten en elkaar te ontmoeten? Wij wel!
Samen met onze partners van steden en gemeenten en het openbaar vervoer werken we zo aan een leefbaardere stad.
Cambio autodelen is een autodeelaanbieder, momenteel actief in 25 steden en gemeenten in Vlaanderen. Ruim 11.000 personen maken er gebruik van en dit zowel op particuliere basis als voor professionele redenen.

 

 

LOGO_Energielandschap_Warmtenet

Oost-Vlaanderen Energielandschap is een strategisch project van de Provincie Oost-Vlaanderen en Ruimte Vlaanderen in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het project start en ondersteunt projecten die hernieuwbare energie of energiebesparingen in de provincie realiseren. Het projectteam heeft zijn sporen verdiend in de windsector met de ontwikkeling en begeleiding van het windlandschappen mét lokaal draagvlak, zoals in Eeklo-Maldegem. De betrokkenheid van de burger en omgeving is daarvoor cruciaal. De nodige fysieke, beleidsmatige én mentale ruimte voor windturbines wordt gerealiseerd dankzij rechtstreekse participatie, een omgevingsfonds, een duidelijk ruimtelijk kader en een gecoördineerde planmatige ontwikkeling van windturbines. Oost-Vlaanderen Energielandschap wil elke mogelijke megawatt groene energie benutten zien. Het Energielandschap start en ondersteunt of participeert aan projecten die hernieuwbare energie of energiebesparingen in de provincie willen realiseren en de energietransitie versnellen.

 

Prov Oost-Vlaanderen - campagnebeeld energie met logo's

Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 2050, dat is de ambitie. De Provincie zet met het klimaatplan concrete stappen om klimaatneutraal én klimaatbestendig te worden. Als enthousiasmerende regisseur die samenbrengt, motiveert en ondersteunt, doet de Provincie dit samen met alle Oost-Vlaamse betrokkenen. De vijf speerpunten van het plan zijn groene energie van eigen bodem, klimaatgezonde woonomgevingen, klimaatbestendige landschappen, minder vervuilende kilometers en klimaatinnovatieve economie. www.ikbenklimaatgezond.be, www.oost-vlaanderen.be/klimaat

 

 

logo impact

IMPACT vzw is een sociale innovator met een focus op het creëren van nieuwe jobs voor mensen uit de kansengroepen. Maatschappelijke uitdagingen (zoals energie, buurt- en stadsontwikkeling) buigen wij om tot innovatieve oplossingen. De vzw heeft ruime ervaring opgebouwd in het aanbieden van energiebesparende producten voor steden, gemeenten, kwetsbare particulieren en leden van middenveldorganisaties (Test Aankoop, Samen Sterker,…) door het inzetten op de methodiek van groepsaankoop.

 

 

 

Voedsaam Logo VZW-01

VoedSaam vzw is een sociaal distributieplatform en een helpende hand in strijd tegen voedseloverschotten en armoede in het Waasland. Concreet willen zij overschotten detecteren, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (vzw’s en OCMW’s) die o.a. levensmiddelen aanbieden aan mensen in armoede.
VoedSaam organiseert n.a.v. de Wereldvoedseldag op 16 oktober en de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober, een benefiet: FoodPrint. Het omvat een fototentoonstelling en –veiling i.s.m. Malumax, K.J. Fotografie en veilinghuis Hammertime. De tentoongestelde werken, aangeboden door tal van fotografen, zijn te bezichtigen in OC ’t Klooster (Burgstraat 11, Vrasene) van 15 oktober tot 23 oktober. De online veiling loopt verder door tot 1 november. Verdere informatie vind je hier.

 

Ilanga

ilanga is co-creatie van betere gebouwen die minder verbruiken. Energiezuinige gebouwen geven gemeenten, scholen en andere (semi-)publieke entiteiten meer middelen voor wat er echt toe doet. Met co-creatie brengt ilanga alle betrokkenen bij elkaar opdat gebruikers van het gebouw structurele verbeteringen mee opstarten (energierenovatie) en energiezuinig gedrag stimuleren. Met co-creatie biedt ilanga aan lokale besturen een instrument om hun publiek snel, efficiënt en effectief te betrekken bij hun klimaat-en energiebeleid. Zo kan het burgemeestersconvenant tastbaar worden door alle scholen in de gemeente op te nemen als pilootproject in de Vlaamse Benchmark. Het pilootproject vertrekt van energiemonitoring en verbeteringstrajecten waarbij het gebouw wordt dan gerenoveerd via alternatieve financiering.

 

Wordmark

Philips Lighting is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Onze intelligente aansturing van LED-straatverlichting laat een grote flexibiliteit toe, met als resultaat extra sfeer en grote energie- en kostenbesparingen met maximaal behoud van het veiligheidsgevoel. Onze LED-systemen voor sportterreinen en sporthallen verbeteren niet alleen de beleving maar zorgen voor belangrijke energiebesparingen. Met onze nieuwe LED-toepassingen voor openbare gebouwen verhogen we niet alleen het comfort van de werkomgeving maar dragen we bij tot verhoging van de energie-efficiëntie. Gedreven door digitalisering en technologische innovatie, veranderen we het gebruik van licht thuis. Onze LED-verlichting biedt ontelbaar veel mogelijkheden, en in combinatie met slimme apps en andere toepassingen, krijgt het een steeds grotere rol in woningen.

 

eandis-logo

Eandis brengt energie bij klanten in 229 steden en gemeenten in Vlaanderen, dankzij onze netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte en openbare verlichting. Daarnaast bevorderen we het zuinig verbruik van energie. Particulieren en gemeenten kunnen bij ons terecht voor advies over rationeel energiegebruik (REG). Als je energiebesparende investeringen doet, kun je bij Eandis bovendien een premie aanvragen. Bijdragen aan een beter milieu doen we ook door in te zetten op technologische vernieuwing: zo werken we actief mee aan de ontwikkeling van slimme meters en slimme netten. Daarnaast ontwikkelen we voortdurend energiebesparende diensten voor lokale besturen, bijvoorbeeld op het vlak van openbare verlichting en duurzame mobiliteit. Een andere deel van onze maatschappelijke opdracht, is die van sociale leverancier: we leveren energie aan klanten die geen commerciële energieleverancier vinden.

 

engie_q

ENGIE integreert verantwoorde groei in de kern van zijn vakgebieden om de grote uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie aan te gaan: toegang tot duurzame energie, klimaataanpassing en -mitigatie, bevoorradingszekerheid en verantwoord gebruik van de natuurlijke rijkdommen. De Groep biedt performante en innovatieve oplossingen aan particulieren, steden en ondernemingen, en steunt op zijn expertise in vier kernsectoren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vloeibaar aardgas en digitale technologie. Engie M2M, als exclusieve exploitant van het SIGFOX netwerk in België en specialist inzake “Internet of Things” (IoT); Engie Cofely, als aanbieder van oplossingen voor een geïntegreerd en innovatief facilitair beheer en Engie Electrabel, als ontwikkelaar van windturbineparken, staan u graag te woord op deze eerste Wase klimaattop.