Het gezamenlijk klimaatplan voor 7 Wase gemeenten kan u hier downloaden. Binnenkort komen er de zeven gemeentelijke actieplannen online.

Bij de opmaak van dit plan werd er resoluut gekozen voor inspraak. Hiervoor werd we een voltijdse participatiemedewerker aangeworven. Waasland Klimaatland organiseerde 55 inspraakmomenten en 39 overlegmomenten voor burgers, bedrijven, organisaties, ambtenaren en overheden. Dit inspraakproces bestond uit drie stappen: tussen oktober en december 2015 werden alle mogelijke klimaatideeën verzameld. In januari – februari 2016 werd uit deze grote lijst, alle gewenste klimaatacties gekozen. In maart-april 2016 wordt het gezamenlijk klimaatplan finaal besproken met alle belanghebbenden. In mei 2016 werd het definitieve klimaatplan goedgekeurd door de 7 gemeenteraden, waarna het gezamenlijke klimaatplan in juni 2016 gerapporteerd werd bij de Europese Commissie.